Home

Spillemidler 2018

Idrettsanlegg.no - regjeringen.n

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. For tildelinger i 2019 (V-0732 B Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søkte i går Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2018 Vedlagt følger tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet angående spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018 Spillemidler til utstyr 2018. Hvert år kan klubber søke midler til støtte av utstyr. I år kan du søke om utstyr til treerfotball samt mål 5x2 meter

Søknad om spillemidler for 2018 - idrettsforbundet

Spillemidler til utstyr fra NIF 2018. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund Omlegging og forenkling av utstyrsordningen Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og. Spillemidler 2018. Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningen for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, til.

Tildeling av spillemidler 2018 - idrettsforbundet

 1. Spillemidler til utstyr for 2018 er nå fordelt. Kulturdepartementet og NIF har til sammen satt av 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og.
 2. Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad
 3. De som ønsker å søke spillemidler til idetts- og nærmiljøanlegg for 2019 må sende søknad innen 15. oktober 2018. Søknad sendes inn via www.
 4. Velkommen til Anleggsregisteret! Her finner du informasjon om, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til.

Spillemidler til utstyr 2018 - Norges Fotballforbun

 1. Revisjonsrapport for 2017 om Kulturdepartementets oppfølging av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler Mottaker: Kulturdepartemente
 2. Anlegg med spillemidler. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010
 3. Klubber i Agder og Rogaland Skikrets har fått tilsagn om 450 000 i spillemidler utstyr for 201

Spillemidler til utstyr fra NIF 2018 - klubben

Spillemidler til utstyr 2018 - Frist 6

 1. Hvordan kan anleggsbygging ved hjelp av spillemidler være en drivkraft i samfunnsutviklingen i nye Innlandet fylkeskommune? Bli med på fagdag fredag 26. oktober 2018
 2. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av Sist endret 17.10.2018 07:55. Fant du det du.
 3. Fylkesrådet fordeler til sammen kr.70.039.000,- av ordinære spillemidler 2018 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland
 4. Til alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF. Spillemidler til utstyr 2018

Spillemidler 2018 - songdalen

Søknadsfrist for prosjekter i 2019 er 15. oktober 2018. Søk elektronisk via lenken under: Søknad om tilskudd til kunstproduksjon. Spillemidler til kulturbygg Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg: Ordinære anlegg Totalt i 2018 ble lag, foreninger og Verdal kommune tildelt 15,2 mill.kr i spillemidler Toppen av frihet - Meråker kommunes offisielle nettside med aktuelt fra kommunen og oversikt over tjenestene som tilby Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk. 15.10.2018. Søknadsfristen er 1. november. Søknad om spillemidler leveres elektronisk. Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg,.

Ved kongelig resolusjon av 04.05.2018 ble overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål fordelt. Av overskuddet skal 285 mill kroner gå til Den kulturelle. HP/2018/350 mill.?? Risenga nye ishall/flerbrukshall: Spillemiddelsøknader 2016 - 2019 (Godkjente, men enda ikke tildelt spillemidler) Prosjekt Status Finansierin

SØKNADSFRIST FOR SPILLEMIDLER 2019 Halsa kommune informerer med dette om at søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg gjennom. Rådmannens forslag til innstilling: Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas. Hjemmel/bakgrunn for saken: Anlegg det søkes spillemidler til må være en del. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg skal skje elektronisk. Dette gjelder også søknader om nærmiljøanlegg. Lokal frist for søknad om spillemidler er 15.

Det er anledning til å søke spillemidler for kommuner, idrettslag og andre organisasjoner . som beskrevet i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og. Har klubben din kjøpt inn rekrutteringsvåpen, våpenskap, skytematter eller støtteutstyr for funksjonshemmede i 2018? Da kan dere søke Idrettsforbundet om. For klubb. Denne veiledningen er for Særgrupper og idrettsskoler for opprettelse av søknad om spillemidler til utstyr. Hvordan få tilgang. Leder, daglig leder og. Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018

Spillemidler til utstyr for 2018 er nå fordelt - fotball

 1. Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2018 - ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - eventuelt.
 2. 2 Informasjon om Statlige Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og vedlagte søknadslister: Den statlige idrettspolitikken hviler på to.
 3. 2 c) Søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg for 2017 prioriteres i følgende rekkefølge: Rang Søker Søknad Søknadssum 1 Alvimhaugen skole.

Spillemidler for 2018: Pampeveldet får nye kutt - langrenn

Spillemidler 2019 - meloy

 1. Spillemidler 2018. Alle lag og foreninger eller øvrige sammenslutninger som har planer om å etablere anlegg for idrett (organisert og uorganisert) eller friluftsliv.
 2. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millione
 3. Vi inviterer til informasjonsmøter om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019
 4. Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Mats Dahl Aanonsen 2018: Rehabilitering av Sandvatn overnattingshytte Sandvatn turisthytte. Friluftslivsanlegg Vest-Agde
 5. Arkivserie: Spillemidler 2018 - Daglig ansvar: Arkivleder: Arkiv: Dokumentsenteret: Journalførende enhet: Dokumentsenteret: Innhold: Spillemiddelsøknader for midler.
 6. Del av dokument 1 (2018-2019) / Offentliggjort 18.10.2018.

Anleggsregisteret.n

Om momskompensasjon idrettsanlegg

Norsk Friluftsliv sendte nylig ut informasjon til våre medlemsorganisasjoner om å søke om spillemidler til friluftslivsformål. - Vi håper så mange som mulig vil. Det er kultur- og næringsetaten som har ansvar for saksbehandling av spillemidler i kommunen. Oppdatert 10. juli 2018 Katie Hanken. Kontaktinformasjon: Bø kommune. Lag og foreninger kan nå søke om midler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Tiltaket må ha forankring i Leirfjord kommunes plan for fysisk aktivitet og. Kulturdepartementet Kulturdepartementet avdelingsdirektør Ole Fredriksen 30.oktober 2018 Kunstgressbaner - rehabilitering, nye krav, spillemidler m.m

Tildeling spillemidler utstyr 2017 - skiforbundet

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019. Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund

Sjekk hvem som får spillemidler for 2018 - Blade

I medhold av vedtatte retningslinjer for forskuttering av spillemidler innvilges Det vises til vedlagt søknad fra Stiklestad idrettslag av 12. november 2018 SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2018. Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet . Vedtatt plan gjelder for 2017 - 2020. Handlingsprogrammet i.

Det er nå åpnet for at golfklubber kan søke spillemidler til innkjøpt utstyr Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk.

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Endret:11.10.2018 14:0 28 klubber fikk fra kr 3.500 til kr 31.333, til sammen kr 348.238, fra ordningen med spillemidler til utstyr i 2017. Pengene går til klubbvåpen, våpenskap. Meldal kommunes søknadsfrist for spillemidler er 5. oktober 201 1. oktober er frist for å søke om spillemidler. Husk at du også må søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Fristen for dette er 1. september

Iveland kommune har fått tildelt 1,77 millioner kroner av årets spillemidler Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2019. Spillemidler til utstyr Informasjon fra Norges Idrettsforbund i oktober 2018: Omlegging og forenkling av utstyrsordningen: Kulturdepartementet og Norges. Nytt fra 2018 er at alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret. Søknad om spillemidler sendes elektronisk til Tvedestrand kommune,. Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Søkere kan være lag.

Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. Søknadsfristen for Tjeldsund kommune er 15. november 2018 Fra og med søknadsrunden for 2018, så innføres det nye frister i Lindesnes kommune for innlevering av søknad om spillemidler. Februar. Her kan du se hvordan stiftelsen fordelte midlene i 2018: Som mottaker av spillemidler har stiftelsen et særlig ansvar for å jobbe for ansvarlige rammer for den. Fra og med søknadsrunden for 2018, August - Kunngjøring/ varsel til lag og foreninger om søknadsfrist spillemidler for påfølgende år. 1. oktober. 39 prosjekter mottok spillemidler fra Norsk Tipping i Solør i fjor. 1.998.809 kroner ble fordelt, og mest støtte fikk turvegen på Myrmoen med 300.000 kroner

Kulturdepartementet har endret bestemmelsene for spillemidler for tildelinger i 2018, som medføre SPILLEMIDLER 2019. Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmen idrettslig 15. oktober 2018 Arkivsak: 1702270-3 Saksprotokoll - Spillemidler 2018 Behandling sak nr.: 47/18 i Formannskapet den 30.11.2018 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med.

Den kulturelle skolesekken - foreløpig brev om spillemidler for skoleåret 2018-2019. 1. Tildeling for skoleåret 2018-201 Påsken 2018 lå i uke 13. Skjærtorsdag: 29. mars. Langfredag: 30. mars. Første påskedag: 1. april. Andre påskedag: 2. april Her finner du oversikt over skoleferier og fridager for de videregående skolene i Oppland

Revidert budsjett 2018; Statsbudsjettet 2018; Revidert budsjett 2017; Statsbudsjettet 2017; Revidert budsjett 2016; Statsbudsjettet 2016; Revidert budsjett 2015 Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen f. Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om spillemidler Spillemidler til utstyr 2018 åpningstider okt Tilskuddsordningen spillemidler til utstyr fortsetter i Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet og har. søke om spillemidler i 2018. Fikk 47 300,- i nærmiljøtilksudd av kommunen. 2 Beachhåndballbane Grevlingen skole og grendesenter VK 600 3000 1

Spillemidler til idrettsanlegg. Statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett. Generelle regler Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i. • Før det kan søkes om. Dato: 05.12.2018 Tid: 17:00 Faste medlemmer som møtte: PS 18/82 Søknad om kommunal garanti for idrettsanlegg og forskuttering av spillemidler

Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2018 - Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019 Spillemidler til utstyr (høsten 2018) Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin Før det kan søkes om spillemidler må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegget fra kommunen. 22.06.2018 Kontakt kommunen. Sentralbor Norsk Tipping AS 21.09.2018 7. Spillemidler til kulturbygg, Hedmark. I Hedmark er det i årenes løp tildelt 89 millioner kroner til 116 regionale kulturbygg

populær: