Home

Mandat stortinget

Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden Stortinget har vedtatt mandat for Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 Koordinater Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger. Bak hvert mandat står det ulikt antall innbyggere i fylkene. For de fleste fylkene er ikke forskjellen så stor, de ligger fra 26442 (Troms) til 33775.

Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for. Et mandat er en som har fått en fullmakt, er tildelt en oppgave, eller er valgt for å representere noen. Mandat refererer ofte til de personene som er nominert av. Utjevningsmandat er et mandat (en partirepresentant) som blir tildelt for å sikre at de politiske partiene ved et stortingsvalg får en større forholdsmessig. Når en person, en organisasjon eller et utvalg får et mandat, betyr det at de får et bestemt oppdrag og fullmakt til å utføre det. De kan for eksempel få i.

Partioversikt - stortinget

Steinar Bastesen fra Kystpartiet kom inn på Stortinget samme år med bare 1,7 prosent på landsbasis, men 10,9 prosent av stemmene i Nordland Møre og Romsdal har ni mandater på Stortinget, Dersom fylket for eksempel hadde hatt ytterligere ett mandat, hadde dette gått til Frp,.

Det var da EU-lederne var i Oslo for å motta Nobels fredspris i desember i fjor at Stortinget ble tilbudt eget kontor i Europaparlamentet Etter omvalg i Troms og Buskerud, der A tok et mandat fra H. En representant gikk fra A til SV i perioden. Folkeaksjonen Framtid for Finnmark Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg. 14 mandat Akershus: 17 mandat: Hordaland: 16 mandat Oslo: 19 mandat: Sogn og Fjordane: 4 mandat Hedmark: 7 mandat Stortinget är sedan 1814 den lagstiftande församlingen i Norge. Sedan 2005 är Stortingets ledamöter 169 till antalet, varav 150 är fasta mandat och 19.

Mandat for hovedkomiteen - stortinget

Stortinget - Wikipedi

Når en person, en organisasjon eller et utvalg får et mandat, betyr det at de får et bestemt oppdrag og fullmakt til å utføre det. De kan for eksempel få i.

Stemmer og mandater valget 2013 - stortinget

  1. Mandatfordeling på fylker - Wikipedi
  2. Stortingsvalget 2017 - Wikipedi
  3. Forsiden - stortinget
  4. Mandat - Wikipedi
  5. Representanter og komiteer - stortinget

Utjevningsmandat - Wikipedi

  1. mandat - - NDL
  2. Mandat for utvalget - regjeringen
  3. Den norske valgordningen i hovedtrekk - regjeringen
  4. Mandat - Definisjon av mandat fra Free Online Dictionar
  5. Sperregrense - Wikipedi

valgordning i Norge - Store norske leksiko

populær: