Home

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling handler om hvordan befolkningen utvikler seg over tid. Gjennom å måle fødselsrate og dødelighet er det mulig å forutse hvordan. Befolkningsutvikling blir studert i en rekke fagområder: Arkeologer, antropologer, aktuarer, geografer, historikere, medisinere, sosiologer og økonomer er eksempler.

Folketallet i verden øker, men veksten gir ulikt utslag i ulike deler av verden. For mange regioner er veksten så stor at den vanskeliggjør sosial og økonomisk. Ved den første fullstendige folketellingen i Norge i 1769 hadde landet 723 618 innbyggere. Folkemengden viste liten vekst frem til 1814. Så fulgte en tiårsperiode.

Historisk og forventet befolkningsutvikling; Region 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2050 2150 Hele verden 791: 978: 1262: 1650: 2521: 5978: 8909: 9746 Afrika 106: 107: 11 Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn Sammendrag kapittel 7, bokmål Befolkning og befolkningsutvikling Folketallet på jorda var 3 milliarder i 1960, og befolkningstilveksten var da 2 % per år

Befolkning, migrasjon og urbanisering - fn

Forskjellen mellom fattig og rik øker når menneskene flytter inn til storbyene. Om lag en tredjedel av den urbane befolkningen i utviklingsland lever i dag i byenes. Vi har over 100 ulike statistikker inndelt i kategorier. Kildene er for det meste FN og Verdensbanken. Les av på graf, tabell og på kart. Du kan også sammenligne. En befolkning er en mengde mennesker, eller organismer av en særskilt art, innen et spesielt avgrenset område og/eller en sosialt eller etnisk definert gruppe

Fremføring om befolkning og befolkningsutvikling skrevet for muntlig eksamen. Karakter: 6 (Eksamen 2012 På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om. Befolkningsutvikling. Forholdet mellom de ulike etniske gruppene i nord kan avspeiles gjennom utvikling av folketallet. Folketellingene innholder flere. Ved månedsskiftet er det ventet at verdens innbyggertall vil runde sju milliarder mennesker. Ett land mener denne milepælen ville vært nådd for mange år siden.

befolkning - Store norske leksiko

Tidlig tid Sør-Varanger har vært rikt på ressurser og dannet grunnlag for bosetning i årtusener. Tidlige kulturspor viser at folk har bodd her så langt som 10. På 1800-tallet fikk vi store endringer i den norske befolkningen Hva er årsakene til den demografiske overgangen, og er det noen forskjell på i-land og u-land? Inneholder eksempler på teorier om befolkningsutvikling.

Folkemengde, fødte, døde, flytting, landbakgrunn, husholdninger, befolkningsfremskrivninger. Søk på hele nettstede

Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt Befolkningsutvikling. Demografi er læren om befolkningsutvikling. Det vil si hvor mange mennesker som lever i et land, hvor mange som blir født og hvor mange som dør Utviklingstrekk Befolkningsveksten i landet fram mot 2040 forventes å bli sterkest i Akershus og Oslo. I de siste års trendbilde har fruktbarheten gått betydelig. Befolkningsutvikling for Troms fylke Troms fylkeskommune har laget tre rapporter i forbindelse med fylkesprognoser.no; en for befolkning, en for boligbehov og en for.

Befolkningsutviklingen i verden - HHD Artikkel NUP

  1. Statistikk i sanntid over verdens befolkning, regjeringer, økonomi, samfunn, media, miljø, mat, vann, energi og helse. Interessant statistikk med verdens befolkning.
  2. Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder
  3. Demografi er en vitenskap. Demografene studerer befolkningsutvikling. Vi får opplysninger om fødsler og dødelighet i verden
  4. Langlekse i Geografi Kapittel 7 og 8 Geografi, Cappellen Damm. Oppgaven gikk ut på å skrive en fagtekst på disse kapitlene, samtidig som man drøftet over k..

Norge - befolkningsutvikling - Store norske leksiko

Verdens befolkning - Wikipedi

Befolkningsutvikling vil si hvordan størrelsen på en gitt befolkning utvikler seg over tid. For samfunnsplanleggingen er det viktig å kunne forutsi hvor stor en. Eigersund hadde ved siste årsskiftet 14170 innbyggere og har vært positiv de siste årene Under Befolkningsutvikling og endring 2000-2017 finnes moduler som belyser den aggregerte befolkningsutviklingen siden år 2000. Her vises den samlede.

Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet - SS

Befolkningsutvikling. Som i mange andre distriktskommuner har folketallet på Smøla vært i stadig tilbakegang fra etterkrigstiden og fram til i dag Aldersammensetning. Innvandrerbakgrunn. Bostedsmønster. Flest av Harstads befolkning bor i Kanebogen og Seljestad, hele 42 prosent er bosatt i denne kretsen

Akademiets program for høsten 2009 er nå fastsatt. I det første møtet 10. september tar forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå, for seg temaet verdens. Br. dokumentar. Den svenske statistikeren Hans Rosling døde tirsdag. I denne dokumentaren formidlet han på sin egen måte hvordan jordens eksplosive.

en modell/teori som sier at befolkningsutviklingen i et land historisk går fra en fase med høye fødselsrater og høye dødsrater, til en fase med lave verdier på. Antall fødte minus antall døde i et område i løpet av en viss tid. Dette viser altså forskjellen mellom antall fødte og døde. Denne veksten kan også vise at. Samfunnssikkerhet, demokrati, organisering, styring, migrasjon, integrering, befolkningsutvikling, samfunnsliv, oppvekst. Vitenskapelig kvalitet Befolkningsutvikling og boligproduksjon. Befolkningsveksten i Asker har de fire siste årene variert fra 1,6 prosent til 2,1 prosent. Figuren under viser en oversikt. Ferske tall, lenker, animasjon og nøkkeltall om befolkning og innvandring fra SSB. Vi minner om at Statistisk Sentralbyrå har innholdsrike sider med oppdatert.

Sammendrag kapittel 7, bokmål Befolkning og befolkningsutvikling

Illustrasjonen viser statistikk og prognose for innvandringens andel av norges befolknin Somalia - Befolkning 1950..2019..2100, Befolkningstetthet, Somalia Befolkningen på karte

Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling

Oversettelse av befolkningsutvikling til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Befolkningsutvikling. Den grunnleggende beskrivelsen av befolkningsutviklingen skjer ved å kartlegge forand­ringer i folketallet. Før den første egentlige.

16 - Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 - Befolkningsutvikling og demografi Informasjon om befolkningens størrelse, sam-mensetning og endring er et viktig. Mål og innhald. Kurset gir ei praktisk innføring i overlappande generasjonsmodellering, ved hjelp av rekneark. OLG-modellar gir eit rammeverk for å analysere. Befolkning > Aldersstruktur > Din Region Modulen viser hvordan aldersstrukturen i befolkningen har utviklet seg siden 2000 Befolkningsutvikling på Fosen siste år - 01.01.2014 - 01.01.2015 . Bjugn + 4 . 4715. Leksvik - 49. 3506. Ørland + 19. 5183. Åfjord + 6. Skolestruktur må sees i sammenheng med demografi. Men bør den ikke også sees i sammenheng med befolkningsutvikling

Mens innbyggertallet i storbyene vokser i rekordfart, saktere Nord-Norge akter ut. I snitt vil Oslo vokse like mye på fem år, som hele Nord-Norge gjør. Besøk oss. Midtre Gauldal kommune Rådhuset Rørosveien 11 7290 Støren. Lurer du på noe? Send oss en meldin Uganda - Befolkning 1950..2019..2100, Befolkningstetthet, Uganda Befolkningen på karte I Nordnorsk Debatt 6. juli 2018, var det en svært interessant artikkel av Jonas Stein. «Dystre framskrivinger...». Dette dreier seg om forventet. 1.11 Befolkningsutvikling Sort Method: View. 1.11.1 Befolkningen i verden 1.11.2 Faser i.

populær: