Home

Statspietisme

Åpent seminar: Fra statspietisme til fellesskole - Det

Frå statspietisme til livssynsmessig mangfald - Eit - Idun

 1. Telhaug, A.O. og Mediås, O.A. (2003): Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo. Abstrakt forlag
 2. Fra statspietisme til nyliberalisme, Oslo: abstrakt forlag 2003, kap. 2, s. 36-53; kap. 3, s. 54-94 (del av kompendiet). Wells, H. G.: The Outline of History
 3. Kristiansund, bedre jusstudier, konfirmasjon, statspietisme og journalføring Journalføringsplikten Arkiveringsplikt Journalføringsplikt Bevaringsplikt . 1
 4. Telhaug, Alfred Oftedal & Odd Asbjørn Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme, 2003. Telhaug, Alfred Oftedal & Petter Aasen, red.

Forslag til videre lesning. Telhaug, Alfred Oftedal og Mediås Odd Asbjørn - Grunnskolen som nasjonsbygger - Fra statspietisme til nyliberalism Men landet vårt er ikke noe teokrati. Heldigvis! Vi hadde en periode noe som het statspietisme i landet vårt,. europeere som er rystet over hvor mye nakenhet vi har i dette landet. Og det til tross for statspietisme siden tidlig på 1700-tallet.. Telhaug, Alfred Oftedal & Odd Asbjørn Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme, 2003, isbn 82-7935-072-1, Finn boken Grunnskolen som nasjonsbygger: fra statspietisme til nyliberalisme som en av den grundtvigske kretsen i Norge og på grunn av sitt store pedagogiske forfatterskap

statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt forlag: Oslo. s. 36-78, 95-119, 138-175, 205-237, 273-356 (218 s.). Kompendium og nett: Løvlie, Lars (2005) nevnt kalt for statspietisme (en form for kollektiv personlig tro) og gjennom opplæringen på skolen skulle alle nordmenn bli kristne, også samene fra statspietisme til nyliberalisme Forfatter: Alfred Oftedal Telhaug og Odd Asbjørn Mediås Forfatter: Alfred Oftedal. Alfred Oftedal Telhaug og Odd Asbjørn Mediås, Grunnskolen som nasjonsbygger: fra statspietisme til nyliberalisme (Oslo: Abstrakt for, 2003) s. 290 . 10 Statspietisme handler om at staten ønsker å kontrollere/regulere folks religiøse livsstil. Den ønsker å føre folket til de pietistiske idealer

Erik Pontoppidan hørte hjemme i dansk-norsk statspietisme, men kom etter hvert til å bli en overgangsskikkelse til opplysningstiden. Han var en uhyre produktiv. Løvlie (HiVolda) «Fra statspietisme til nasjonsbygging. Pensum/læringskrav Nyttig informasjon om studielitteratur. Tre grunnbøker: Bjørndal, Ivar. Grunnskolen som nasjonsbygger: fra statspietisme til nyliberalisme har 20 aktive annonser

Telhaug, Alfred Oftedal og Odd Asbjørn Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme, Oslo 2003; Mediås,. Fra statspietisme til nasjonsbygging Publisert 2011 by Birger Løvlie . Steinbecks helvete Publisert 2010 by Birger Løvlie . Litt om. Hva med litt mer ro i skolen, arbeidsro, som alternativ til den permanente reform

Grunnskolen som nasjonsbygger - fra statspietisme til nyliberalisme av

 1. Studieprogram: Årsstudiet i Kristendom med RLE /bachelor i teologi Kode/emne/studiepoeng: KRLE 113: Kristendommens historie (10 studiepoeng
 2. Splittelsen mellem hallensere og herrnhuter var en realitet 1734. Den følgende statspietisme blev hallensisk med kirketugt, indførelse af et faktisk teaterforbud,.
 3. Fra statspietisme til nyliberalisme (sm.m. O. A. Mediås), 2003; Kunnskapsløftet - ny eller gammel skole? Beskrivelse og analyse av Kristin Clemets reformer i.
 4. Fremfor alt forteller dette århundrets norske kirker om en streng og bestemt kirkepolitikk etter Reformasjonen, om statspietisme, og om nye.

Norsk utdanningspolitikk etter 1945 viser til de politiske og pedagogiske endringene i norsk skole etter andre verdenskrig. Mens skolen før hadde vært en autoritær. fra statspietisme til nyliberalisme Forfatter: Alfred Oftedal Telhaug og Odd Asbjørn Mediås Forfatter: Alfred Oftedal Telhaug og Odd Asbjørn Mediås: Innbinding:.

Rettsliggjøring av og i skolen - Utdanningsforskning - Forsid

 1. Fra statspietisme til folkelige vekkelser. Gjør greie for pietismen i Norge på 1700- og 1800-tallet. Kirken i møte med en ny tid 1800-1995. Hans.
 2. Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt forlag. Telhaug, Alfred Oftedal (2005). Kunnskapsløftet - ny eller gammel skole? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
 3. bedre jusstudier, konfirmasjon, statspietisme og journalføring Journalføringsplikten Arkiveringsplikt Journalføringsplikt Bevaringsplikt . 1
 4. Forklar kort begrepene pietisme og statspietisme. Gjør deretter rede for noen sentrale tanker
 5. Kristiansund, bedre jusstudier, konfirmasjon, statspietisme og journalføring Journalføringsplikten Arkiveringsplikt Journalføringsplikt Bevaringsplikt. 2
 6. Og det til tross for statspietisme siden tidlig på 1700-tallet», skriver Vårt Land på lederplass. Hva synes du om bading i bar overkropp? Se mer. Vårt Land

Fra statspietisme til nasjonsbygging Published 2011 by Birger Løvlie . Steinbecks helvete Published 2010 by Birger Løvlie . Litt om. I Norge er dette trekk svært tydelig. I første fase får vi prestevekkelse og statspietisme. I andre fase får vi haugianisme og folkevekkelse nedenfra..

L-SAM10119 Samfunnskunnskap og historie 1 (Høst 2019

 1. Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi ble sendt ut fra Danske Kanselli. Planen.
 2. Statspietisme har vi ikke lenger. Det er lenge siden vi hadde det. I stedet har vi fått søndagsåpne butikker. Helligdagslovgivningen er blitt rund i kantene
 3. NBL: «Erik Pontoppidan hørte hjemme i dansk-norsk statspietisme, men kom etter hvert til å bli en overgangsskikkelse til opplysningstiden..

likegyldighet til Christian VI's statspietisme) og maktvilje (som under enevoldstiden) fremstod Den norske kirke som en statens kirke under kongens tydelige ledelse Grunnskolen som nasjonsbygger: Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt forlag. (S. 429-444, kap. 8)..

 1. Panorama - April 2008 Issuu company logo.
 2. Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøke
 3. Telhaug, Alfred Oftedal og Odd Asbjørn Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo 2003; Statsarkivet i Troms.
 4. livet, håpet og kjærligheten - life, hope, and love This is a blog that (till now) is about life, hope and love. My everyday experiences as a human being.
 5. Folkerørslene som endringsagentar..... Frå statspietisme til lekmannsopposisjon.. Den.

Og det til tross for statspietisme siden tidlig på 1700-tallet», skriver Vårt Land på lederplass. Hva synes du om bading i bar overkropp? See More. Vårt Land då fekk, var ein statspietisme underlagd kongemakta, og dei danske kongane (ofte tysktalande) regjerte ikkj

Avgrens på format. (Bok, DVD, Lydbok, etc.). Statspietisme og en flernasjonal dansk utdanningsstat Den nyskrevne fembindssterke danske skolehistorien kom i forbindelse med 200-årsmarkeringen av dansk.

Fra statspietisme til nyliberalisme, Abstrakt forlag, s. 55. Sentraladministrasjonens historie, Universitetsforlaget, s. 1-4 og 10-11. 20 Samme sted, s. Jan 1979 Forskningsrapporter. Bjørnset, Mathilde; Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn; Talberg, Niri (2018). Digitale skillelinjer. Innførte statspietisme, obligatorisk konfirmasjon, ny økonomisk politikk: merkantilisme, helstatspolitikk, Økonomisk politikk: mål og midde NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2/2014 67 Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge Kulturell sivilisering eller evangelis

Det formbare barnet Modernitetens gjennombrudd Det beskyttede barnet 1870 1940 from EXPHIL OPPSUMMERI at Høgskolen i Osl I Danmark gennem grev Zinzendorffs herrnhutisme og August Herman Franckes hallensiske statspietisme. Ordet pietisme stammer fra det latinske ord pietas,. Showing all editions for 'Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme' Sort by Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt forlag. Thorkildsen, Dag. (1996). Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre

Kristendommens historie Denne presentasjonen er laget av Jeanette Tranberg og er i hovedsak basert på notater fraTore Meistdads: Kristendommens historie. En Rollen og utdanningen Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Jan 2003; St; Meld; St.meld. nr. 11 (2008-2009). Laereren. Rollen og.

Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo. Abstrakt forlag. Tvedt, T. (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen. Oslo: Gyldendal Akademisk Mange var trætte af den strenge statskirkelige ortodoksi og oplevede den som en kold, uvedkommende, religiøs spændetrøje, der snævrede kristendom ind til en.

Norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

DyrvikNH 1999: Norsk historie 1625-1814. Dyrvik, Ståle Det Norske Samlaget, Oslo 1999. Av i alt 15543 ordformer var 1704 nye i nynorskkorpuset. Dei nye (normaliserte. folk.uio.n Get this from a library! Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme. [Alfred Oftedal Telhaug; Odd Asbjørn Mediås

livet, håpet og kjærligheten - life, hope, and love This is a blog that (till now) is about life, hope and love. My everyday experiences as a human. The latest Tweets from Maike Luimes (@maikeluimes): New article with Berit Karseth Pre-vocational education in the curriculum: the case of Norwegian lower. frank.oterholt.b

'Education in an Era of Risk - the Role of Educational Research for the Future' 2 - 6 Sept 2019, Universität Hamburg, German J.B. Bluhme | Gyldendal - Den Store Dansk Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt Forlag. Tønnessen, Liv Kari B. (2004). Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling Pietismen i norge, Brukermedvirkning nav. Collegium pastorale practicum, men kantatene hadde da i flg. Som selv dyrker sin egen gaard uden lejede arbej dere Bli hvis du kan. Reis hvis du må bok - Helga Flatland .pd

Norsk utdanningspolitikk etter 1945 - Wikipedi

In this chapter, we present what we interpret as ambiguities in the Education for All (EFA) policy agenda (outlined below), and explore how neoliberal substructures. I debatt med Hartvig Nissens og grundtvigianernes skoleprogrammer utformet presten og seminarforstanderen Halvor Olsen Folkestad sitt eget dannelsesprogram i 1850-årene Kong Christian 6 innførte statspietisme Mål: oppdragelse i pietistisk ånd You might like: Forest Gump Timeline. Madelame Petsch. La historia. Fra statspietisme til nyliberalisme [Basic education as nation building. From state pietism to neo liberalism.]. Oslo, Norway: Abstract Forlag AS. Google Scholar Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt forlag Volckmar, N. (2004). Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet

Concepts are socially constructed. Historical actors from time to time reconsider their meanings. Recent developments in Norwegian educational policy have redefined. Alfred Oftedal Telhaug & Odd Asbjørn Mediås, Grunnskolen som nasjonsbygger: fra statspietisme til nyliberalisme, Oslo 2003. Gudleiv & Helge Vold,.

Om å løfte sine øyne - Haralds strøtanke

Ethvert samfunn må ha måter å oppdra barn og unge på - å lære dem ferdigheter, å overføre kunnskap om verden og å innprente verdier og holdninger Forfatter og tegneserieredaktør Tonje Tornes forteller om oppveksten i et karismatisk miljø og som kjendisdatter i Ukas Min tro-intervju School Leadership Training under Globalisation: Comparisons of the UK, the US and Norway . Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt Forlag Religionsskiftet fra norrøn religion til kristendom i Danmark er et kompliceret emne, men kort kan det siges, at religionsskiftet kom fra oven

Vårt Land - Verdidebat

Fra statspietisme til nyliberalisme The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. In: Blossing U., Imsen G., Moos L. (eds). 1 FRA KIRKEN MARTS - MAJ 20092 KALENDER Marts Søndag d. 1. marts Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Fredag d. 6. kl.. Dropout in a School for All: Individual or Systemic Solutions? Authors; Authors and affiliations; Trond Buland; Fra statspietisme til nyliberalisme. Transcription . Program: - Syng Sydfy 1730 indledes en periode med den såkaldte statspietisme. Fremtrædende pietister placeres på de vigtigste poster, ikke blot indenfor kirken,.

grunnskolen - litteraturliste (anbefalt litteratur ) - Store norske

Find out about EERA membership, projects and partnerships, governing structure and how we promote early reserachers statspietisme til ny liberalisme (265-68) Ellen Nørgaard: Niels Egelund: Udfordringer til Skolen (268-70) Ellen Nørgaard: Gregor Ziemer: Opdragelse til døden Bibliography Abiri, Elisabeth (2000). The changing praxis of generosity : Swedish refugee policy during the 1990s, Journal of Refugee Studies, 13 (1), Ahlvarsson.

SENSURVEILEDNING - ntnu

1 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 20122 Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige jakob evert.. 1730-1746 Statspietisme under Christian VI (efter hans død svækkes pietismen) 1736 Konfirmationen indføres 1755 Portugal: Jordskælvet i Lissabo

Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge (rev

Equity and governance. Gjert Langfeldt . Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme Oslo : Abstrakt forlag. Telhaug, A. O. (1994) Grunnskolen som nasjonsbygger: fra statspietisme til nyliberalisme [The primary school as nation‐builder: From state pietism to neo‐liberalism],.

Telhaug, A. O., and O. A. Mediås. 2003. Grunnskolen som nasjonsbygger: Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt Forlag. Tjeldvoll, A. 1980a Literacy instruction and integration: the case of Norway. Literacy instruction and integration: the case of Norway Fra statspietisme til nyliberalisme,. om lærerrollen - Regjeringen.no OM LÆRERROLLEN Copyright © 2016 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-2100-4 Grafisk produksjon: John. Article: Adaptive situations and social marginalization in early adult life: students with special educational need Centralized decentralization or decentralized centralization? fra statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt Forlag, Oslo, Norway (2003) Google Scholar Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup.

populær: